fbpx
Францыск, Скарына, Францішак, Скарына, 1490, 1551, беларускі, ўсходнеславянскі, першадрукар, асветнік, гуманіст, пісьменнік, грамадскі, дзеяч, прадпрымальнік, вучоны, медык, Перакладчык, на, беларускі, ізвод, царкоўнаславянскай, мовы, выдавец, кніг, Бібліі, Лі. Francysk Skaryna Francishak Skaryna 1490 1551 belaruski i yshodneslavyanski pershadrukar asvetnik gumanist pismennik gramadski dzeyach pradprymalnik vuchony medyk Perakladchyk na belaruski izvod carkoynaslavyanskaj movy i vydavec knig Biblii Lichycca adnym z najvydatnejshyh gistarychnyh dzeyachay Belarusi Naradziysya y syam i zamozhnaga kupca y Polacku bujnym gandlyovym i vytvorchym centry Vyalikaga Knyastva Litoyskaga imaverna atrymay tam pershapachatkovuyu adukacyyu U 1504 godze pastupiy u Krakayskuyu akademiyu dze atrymay stupen bakalayra u 1512 godze y Paduanskim universitece stay doktaram medycyny Peraehay u Pragu i tam 6 zhniynya 1517 goda Francysk Skaryna vyday pershuyu drukavanuyu belaruskuyu knigu Psaltyr dalej, Вікіпедыя, Вікі, кніга, кнігі, бібліятэка,

артыкул

, чытаць, спампоўваць, бясплатна, бясплатна спампаваць, mp3, відэа, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнак, музыка, песня, фільм, кніга, гульня, гульні.